TRAVELLERS' CLUB FINLAND RY (TCF)

Puheenjohtajalta 4.1.2014

                                                 

Hyvä TCF – veli                                                                                4.1. 2014

 

Toivotan  klubimme jäsenille antoisaa ja mielenkiintoista uutta vuotta.

 

Vuodet eivät ole aivan veljiä keskenään. Niin paljon tapahtuu yllättävää maailman menossa, etteivät ne juuri muistuta toisiaan. Maailman poliittista tilannetta on mahdoton ennustaa, taloudessa tapahtuu ylös ja alasmenoja, konfliktejä kohdataan missä milloinkin, rajut muutokset kuuluvat elämänmenoon, luonnonmullistukset ovat arvaamattomia ja sääolotkin vaihtelevat vuodesta toiseen. Meillä Suomessakin ollaan monen kysymyksen äärellä ongelmatilanteessa. Miten taloutemme kehittyy? Pääseekö taloutemme kasvun puolelle? Haluaisimme investointeja kotimaahan. Ovatko olosuhteet ja kilpailukyky sellaiset, että yritykset näkevät toiminnan laajentamiset mahdollisiksi? Väestörakenteen pitkänajan kehitys vaikuttaa jo nyt tehtäviin ratkaisuihin.

 

Edellä mainitut asiat varmasti kiinnostavat meitä kaikkia aikaamme seuraavina ja itsekutakin osaltaan tapahtumiin vaikuttavina kansalaisina. Meidän TCF-klubimme  konseptiin kuuluukin veljesilloissa saada kuulla ja keskustella yhteiskuntaan vaikuttavista aiheista sekä kehityksen valtavirroista. Tämän vuoden veljesiltojen

esitelmöitsijät tullaan valitsemaan sen mukaisesti.

 

Tärkeä osa klubimme toiminnassa ovat tietysti yhteiset matkat. Sekä keväinen matka Etelä-Koreaan että syksyn matka Budapestiin – Bratislavaan – Wieniin  sisältävät aimo annoksen kulttuuria, taloutta että historiaa. Kun huomioidaan nyt joulukuussa tehty Karibian Sea Cloud II - purjeveneellä tehty risteily niin voidaan todeta, että ainakin matkakohteiden ja –muotojen suhteen jäsenistölle on ollut tarjontaa ‘moneen lähtöön’ hyvässä seurassa.

 

Klubin hallituksessa on keskusteltu matkatarjonnan edelleen kehittämisestä. Keskeisenä ajatuksena on se, että veleskuntamme kokisi matkat ja kohteet todella mielenkiintoisiksi ja halutuiksi. Niin pitää olla, jotta jäsenistöömme olisi edelleen mieluiten kasvavaa liittymishalukkuutta. Klubille on arvokasta se, että 215 hengen jäsenkunta aveceineen edustaa huomattavaa ‘markkinointipotentiaalia’ matka- toimistoille. Se pitäisi voida hyödyntää esimerkiksi edullisilla matkatarjouksilla tai yhteismatkoilla muiden klubien kanssa.

 

Eipä taida Suomessa olla yhdistystä, jolla ei olisi golftapahtumaa. Klubin suosittu  kesäkuun golfkilpailu järjestetään jo 14. kerta. Kalenteriin merkittäväksi: Kytäjä 14.6.

 

Nyt alkanut vuosi on klubimme 20. toimintavuosi. Meillä on mainio, perinteikäs klubi. Juhlitaan sitä lokakuussa sankoin joukoin. Jäsenethän  ne klubin hengen tekevät.

 

 

RistoWartiovaara

Hallituksen puheenjohtaja 2014 


Puheenjohtajalta 11.2.2016

 

Hyvät TCF-veljet!

 

Joulupyhät, uuden vuoden juhlat ja loppiainen ovat takanapäin. Toivottavasti ne ovat antaneet meille kaikil-le rauhallista ja hauskaa yhdessäoloa perheittemme ja läheistemme kanssa.

Vuoden vaihtuessa ihmisten optimismi on parhaimmillaan. Luvataan tehdä parannuksia omassa elämässä ja toivotaan, että edellisen vuoden vaikeuksista selvitään ja että alkaneesta vuodesta tulee kaikin puolin hyvä. Ja niinhän pitää ollakin, kysehän on uskosta tulevaisuuteen.

Nyt on siirrytty härkäviikoille.

 

Vanhat vaikeudet ja haasteet eivät millään tavalla ota huomioon vuoden vaihtumista. Maailman talous on edelleen pulmallinen ja käynnissä olevat sodat, kuumat ja jäätyneet konfliktit, siirtyivät muuttumattomina tälle vuodelle.

 

Suomi on osa maailman, erityisesti Euroopan taloutta, ja vaikka emme ole minkään konfliktin osapuoli, nekin tuntuvat Suomessa.

 

Suomessa käydään kovaa vääntöä, elvytetäänkö ja miten, siis suhdannepolitiikkaa. Toisaalta hallitus pyrkii saamaan aikaan rakennemuutoksia pitkällä tähtäimellä, joilla nostettaisiin Suomen talous ja työllisyys kan-sainvälisesti kilpailukykyiseksi. Ja luotaisiin nykyistä kestävämpi pohja taloudelle. Meillä Suomessa on tällä hetkellä vallalla jonkinlainen konfliktihakuisuus. Vastakohtia kärjistetään. Media näyttää olevan mestari tässä asiassa. Miksi näin on? Kysymys on totta kai talouden suunnasta mutta myös vallasta.

 

TCF:ssä vuosi näyttää hyvältä. Matkaohjelmamme on tälle vuodelle lyöty lukkoon. Eurooppa-matka suun-tautuu Napoliin ja Caprille ja kaukomatka Indonesiaan ja Singaporeen. Viime vuonna puheenjohtaja Jukka Nyrölän aloitteesta tehtiin "lähimatka" Varsinais-Suomeen. Tänä vuonna menemme katsomaan Hamina Tattoota. Veljesiltojen ajankohdat ovat niin ikään selvillä. Muistakaa veljet, että 27.1. veljesiltaan on mah-dollisuus kutsua vieraita. Teemahan tuolloinkin on mitä ajankohtaisin, Supon apulaispäällikön Petri Knapen esitelmä "Suojelupoliisi ja kansallinen turvallisuus".

 

Kesällä taas pelataan veljesgolf ja pidetään hauskaa rapujuhlissa.

 

Suomen nuorten jääkiekkojoukkue pelasi fantastisesti ja nousi maailmanmestariksi. Periksi ai anneta, tuntui olevan nuorten teema. Sama teema sopisi yleisemminkin meille suomalaisille, mutta maalin pitäisi kaikilla olla sama.

 

Hyvää alkanutta vuotta!

 

Seppo Riski

Julkaisujärjestelmänä
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin