TRAVELLERS' CLUB FINLAND RY (TCF)

Puheenjohtajalta 2019

 

Minulla on ilo ja kunnia saada toivottaa kaikille jäsenillemme perheineen Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta. Nyt alkanut vuosi on kunniakkaasti 25. toimintavuotemme. Jos joku yhteisö on toiminut aktiivisesti neljännesvuosisadan ajan, on varmaan oikeutettua todeta, että sen toiminta on ollut onnistunutta ja sillä on saavutettu niitä päämääriä, joita toimintaa perustettaessa Klubillemme on asetettu.

 

Tämä juhlavuosi on monessakin mielessä merkittävä. Tässä yhteydessä on syytä todeta se huomionarvoinen muutos, joka tehtiin viime vuosikokouksessa marraskuun 14. päivänä 2018. Tällöin jäsenistömme hyväksyi sääntömuutoksen, jonka mukaan vastaisuudessa myös naiset ovat tervetulleita Klubimme jäseniksi. Uudet säännöt ovat parhaillaan hyväksyttävinä yhdistysrekisterissä, ja ne tulevat voimaan heti, kun muutokset on hyväksytty. Eli uudelle taipaleelle lähdemme osittain uudistuneena, mutta kuitenkin jo hyviksi koetuista toimintatavoista kiinni pitäen.

 

Matkailu on, paitsi maailmanlaajuisesti jatkuvasti kasvava elinkeino, tänään myös yhä suurempien haasteiden edessä. Maailman rauha ei kaikilta osin ole horjumaton; luonnon mullistukset sekä monilla alueilla vallitseva hätä ja väkivalta vaikuttavat matkailuun monin tavoin. Nämä ikävät tekijät on jo perinteisesti otettu huomioon yhdistyksen matkoja suunniteltaessa ja joudutaan ottamaan myös jatkossa. Yhä enemmän puhututtavat lisäksi ilmastokysymykset ja matkailun osuus siinä. En tässä yhteydessä mene asiaan syvemmin, mutta varmasti jossakin vaiheessa myös meidän keskuudessamme tulemme siitä puhumaan. Itse en usko mustavalkoiseen joko tai ajatteluun, vaan kestävään kehitykseen tässäkin asiassa. Kestävä kehitys on tuskin ristiriidassa Klubimme toiminnan kanssa. Matkailu yhdistää kyllä jatkossakin ihmisiä ja kulttuureja, ja sitä kautta se antaa kaikille positiivisia elämyksiä ja rikastuttaa maailmankuvaa.

 

Jäsenistön ikärakenne on niin ikään asia, joka liittyy tulevaan toimintaamme vähän pitemmälläkin tähtäyksellä. Sata vuotiaalla Suomella ja TCF:llä on sama haaste: ikärakenteen tasapainottaminen. Joukkoomme on kyllä tullut ja on tulossa uusia jäseniä, mutta toivon, että myös jäsenistömme laajemmin ottaa tämän asian omakseen ja löytää joukkoomme nuoremmankin sukupolven edustajia.

 

Selatessani viimeisimmän historiikkimme sivuja olen ilolla todennut, että toimintamme on ollut innostavaa ja tavoittanut jäsenistöämme laajasti. Klubimme vastuulliset henkilöt ansaitsevat tunnustuksen, mutta jokainen tällainen yhteisö on juuri niin toimiva kuin sen jäsenistö on ja haluaa olla. Toivon todella, että jäsenistömme myös jatkossa ottaa aktiivisesti osaa yhteisten toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Toivomus onkin, että jäsenistö kertoisi ajatuksiaan ja antaisi vinkkejä kauden aikana esimerkiksi hallituksen jäsenille.

 

Vuoden 2019 toiminta on hyvässä vauhdissa, ja sekä Sisilian että Mekong-joen ulkomaan matkat ovat jo lähes täynnä. Jäsentapaamistemme aikataulut on julkaistu jäsentiedotteessa ja luvassa on mielenkiintoisia esitelmiä. Voimme siis lähteä juhlavuotenamme jatkamaan toimintaamme varmalta pohjalta uusia matkailuelämyksiä ja kokemuksia etsien.

 

Hyvää Uutta Vuotta!

 

Niilo Oksa


 

 

Julkaisujärjestelmänä
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin